Camera inspectie Oss

Camera inspectie Oss regio

Onlangs is er in een woning in Oss binnen enkele dagen vochtschade ontstaan aan de wanden van de keuken en de woonkamer. De loodgieter van  Camera inspectie Oss is ingeschakeld door de installateur van de verzekerde om de lekkage-oorzaak te achterhalen.
De installateur had de leidingskoker in de woonkamer reeds geopend. Bel voor 0412–760922 Camera inspectie Oss.

Snel werd duidelijk dat de lekkage zich daar niet bevond. Vervolgens hebben we een rookproef uitgevoerd; met een rookgenerator zijn de afvoerleidingen getest op afwijkingen. Op één plek onder het keukenblok kwam rook door de vloer omhoog. Hiermee was de lekkage snel gelokaliseerd. Na het demonteren van het keukenblok was het voor de installateur mogelijk om de afvoer te repareren. Bel voor 0412–760922


Voor de bewoners was het een opluchting dat de lekkage snel getraceerd kon worden zonder extra schade aan te richten. Doordat er een duidelijk lekdetectierapport werd verstrekt, kon de lekkage snel hersteld worden waardoor de schade werd beperkt.

Onze diensten

 • Camera inspectie Oss
 • Hoge druk ontstoppen Oss
 • Doche afvoer verstopt Oss
 • Ontstoppen wastafel Oss
 • Rioolproblemen Oss
 • Verstopte douche afvoer Oss
 • Riool aanleggen Oss
 • Verstopte toilet Oss
 • Ontstoppen keuken Oss
 • Verstopte keuken afvoer Oss
 • Wc ontstoppen Oss

Lekkages kunnen door de loodgieter van Camera inspectie Oss middels diverse technieken worden opgespoord. Hierbij kunt u denken aan thermografie, druktesten, traceergasmetingen, rookproeven en camera-inspecties. Middels deze methoden kunnen lekkages op non-destructieve wijze gelokaliseerd worden. Na het opsporen van de lekkage, adviseren wij uiteraard ook over het herstel ervan. Bel voor 0412–760922 Camera inspectie Oss

Specialist op het gebied van Camera inspectie Oss. Bel 0412–760922.